Tingimused

Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

·      Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

·      Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient tootepakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Tootega tutvumiseks võib seda kasutada viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab tarbija käsitlema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes.

·     Taganemisavaldus peab olema saadetud kirjalikult kodulehe vormi "Toote tagastus" kasutades tähtaja (so 14 päeva) jooksul. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

·     Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Sinu pangakontole 14 päeva jooksul (tavapäraselt teeme seda 3 tööpäeva jooksul) peale avalduse esitamist VipDog kodulehel, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires.

·     Kauba tagastamise kulu kannab täies ulatuses Klient. VipDog kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud Kliendi poolt pakendi hoolimatul avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st ekslikult saadeti vale toode).

·     Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades kodulehel "Toote tagastus" vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.

·     VipDog jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud tooted olid tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist st.tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud tooteid, mida ei esine VipDog internetipoe standardvalikus.

·     VipDog jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui tellitud kaup on VipDog laos otsas ning Klient ei ole nõus pakutava asendustootega või pikenenud tarneajaga.

·     Tellimuse tagastamisel peab klient tasuma pakendamise ja transpordikulu 5€, kui soovite kaupa vahetada, siis transpordikulu ei lisandu.

 

Pretensiooni esitamise aeg ja kord

·     Vastavalt Võlaõigus seadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

·     Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama probleemist kodulehe vormile "Toote tagastus" ning esitama järgmise informatsiooni:

- nimi ja kontaktandmed;

- toote puudus (defekti kirjeldus ja fotod);

- tellimuse nr.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda VipDog tasuta toote parandamist või toote vahetamist.

·     Peale pretensiooni esitamist kohtustub VipDog Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

·     Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata VipDog võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

·     Puudusega toote asendamise korral on VipDog õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. VipDog kannab toote asendamise kulud.

·     Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

·     Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Rahukohtu tn 2 Tallinn 10130, telefon 6201707, www.tarbijakaitseamet.ee , info@tarbijakaitseamet.ee ). Samal veebilehel on leitavad ka üksuse menetlusreeglid.

·     VipDog ei vastuta:

- Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

- defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;